Maison

Title Image

Regulamin sklepu

Regulamin – internetowy sklep obuwniczy ebootki.pl

§ 1 DEFINICJE

1. Sklep internetowy określany także mianem Sprzedawcy www.ebootki.pl prowadzony jest przez:

ebootki.pl Anita Drozdowska

09-100 Płońsk

ul. Grunwaldzka 39

NIP: 567-119-32-53

W związku z utworzeniem niniejszego regulaminu, w jego dalszej części sklep internetowy www.ebootki.pl, określany jest mianem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

2. Klient/Kupujący – jest to każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykazuje pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, nabywająca Produkt w Sklepie Internetowym.

3. Produkt – to obuwie lub akcesorium, mogące być przedmiotem transakcji pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym.

4. Zamówienie – jest to złożenie przez Klienta określonej oferty zakupu danego Produktu ze Sklepu Internetowego. Zamówienie odbywa się przez stronę www.ebootki.pl.

§ 2 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

1. Poprzez złożenie zamówienia na stronie www.ebootki.pl, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

2. Zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego cenniki, reklamy, ogłoszenia, opisy i inne informacje, w przypadku wystąpienia wątpliwości, postrzega się jako zaproszenie do zawarcia umowy wynikającej z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

3. Umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą staje się prawnie wiążąca w momencie, gdy Sklep Internetowy wyśle informację potwierdzającą złożenie zamówienia. W przypadku wystąpienia braku/niedostępności towaru, Sprzedawca zastrzega możliwość odrzucenia realizacji zamówienia. Jeśli dany Produkt jest niedostępny, Sklep Internetowy skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o aktualnym statusie i ewentualnej możliwości realizacji zamówienia.

4. Klient może realizować zamówienia na stronie Sklepu Internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 w dniu roboczym, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane następnego, najbliższego dnia roboczego.

5. Zdjęcia Produktów publikowane w Sklepie Internetowym to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Kolory Produktów na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych na ilustracjach poglądowych z powodu ustawienia monitora/ekranu użytkowanego przez Klienta, właściwości naturalnych materiałów użytych do produkcji obuwia, a także z powodu odmiennego oświetlenia wykorzystanego do wykonania zdjęć Produktów. Nie ma to jednak żadnego wpływu na podane w opisie właściwości danego Produktu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz do wycofania danych Produktów, w szczególności tych, które nie są już dłużej dostępne w asortymencie producenta lub dystrybutora.

§ 3 DOSTAWA I ODBIÓR

1. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie. Zamówienia opłacone przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych realizowane są przez Sprzedawcę po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na podanym koncie Sprzedawcy.

2. Miejsce spełnienia świadczeń następuje w siedzibie Sklepu Internetowego – dług odbiorczy. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dowodem zakupu (w zależności od preferencji jest to faktura lub paragon) wysyłany jest na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, na terytorium Polski.

3. Do przeprowadzenia pomyślnej transakcji zakupu niezbędne jest podanie prawidłowych i pełnych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. W interesie Klienta podanie jest prawidłowych danych osobowych, umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wynikających z podania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Sprzedawca nie odpowiada za czyny przewoźnika.

4. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki z Produktami, dostępne są na stronie Sklepu Internetowego, w zakładce “Dostawa”. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem: Poczty Polskiej, InPost, DHL, UPS, DPD.

5. Przesyłki dostarczane są zazwyczaj następnego dnia roboczego, po dokonaniu wysyłki z magazynu Sprzedawcy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych powstałych na skutek siły wyższej, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły, utrudniły bądź też opóźniły wykonanie umowy kupna-sprzedaży, m.in. pożar, strajk, powódź.

6. Przed odebraniem Zamówienia, pokwitowaniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Największą uwagę należy zwrócić na stan taśm naklejonych na opakowanie. W przypadku, gdy są one uszkodzone lub też całkowicie zerwane, należy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić protokół wyrządzonej szkody, a następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione podczas składania Zamówienia, w wyniku czego przesyłka nie dotarła do klienta.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną obsługą tego typu zamówienia oraz powtórną wysyłką ponosi Klient.

9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sklepu Internetowego ograniczona jest do winy umyślnej.

§ 4 CENA ORAZ SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym, a co za tym idzie, także w danych produktach podawane są w polskich złotych (PLN). Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów wysyłki. Ceny Produktów zawierają wszelkie podatki, cła i wyrażone są w kwocie brutto.

2. Sklep Internetowy oferuje następujące płatności za Zamówienie:

– Gotówką przy odbiorze zamówionego Produktu w salonie firmowym pod adresem:

ebootki.pl Anita Drozdowska

09-100 Płońsk

ul. Grunwaldzka 39

NIP: 567-119-32-53

Odbiór osobisty możliwy jest w następujących dniach od Poniedziałku do Piątku, od godziny 10:00 do godziny 18:00.

– Kartą kredytową

– Przelewem elektronicznym poprzez serwis DotPay

– W przypadku przesyłki pobraniowej, istnieje możliwość płatności Gotówką przy odbiorze Zamówionego Produktu u kuriera

– Przelewem bankowym na konto o następującym numerze:

Numer konta: 73 1160 2202 0000 0002 6188 2709

Nazwa banku: Millenium

Adres: Anita Drozdowska

09-100 Płońsk

ul. Grunwaldzka 39

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu, numeru Zamówienia.

§ 5 ODSTĄPIENIA, REKLAMACJE, ZWROTY

1. Klient/Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych, rozpoczynając od dnia odbioru przesyłki z Produktami. O uwzględnieniu określonego terminu decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Sklepu Internetowego, a nie data stempla pocztowego.

2. Kupujący ma prawo do wymiany Produktu na inny rozmiar lub model. Kwestię wymiany należy wcześniej uzgodnić ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową.

3. Do Produktu wymienianego lub zwracanego należy dołączyć oryginał dowodu zakupu (faktura lub paragon).

4. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności dotyczących zamówionych Produktów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży-zakupu i otrzymania zwróconego towaru. Zwrot płatności następuje w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

5. Koszt przesyłki z tytułu zwrotu Produktu ponosi Kupujący w związku ze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

6. W przypadku sprzedaży konsumenckiej zastosowanie znajduje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).

7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy w terminie 14 dni od momentu otrzymania produktu zwracanego przez Kupującego.

8. Nieuwzględnienie roszczeń reklamacyjnych może wynikać z faktu:

– otrzymania obuwia z wadami jawnymi, o których klient został poinformowany drogą mailową i telefoniczną

– otrzymania obuwia posiadającego uszkodzenia mechaniczne tj. otarcia, obicia, niewłaściwe dopasowanie obuwia do stopy

– wygody obuwia

– odbarwienia wnętrz obuwia wykonananego ze skóry naturalnej pod wpływem mocnego przemoczenia oraz potu

– przemakania obuwia wykonanego ze skóry naturalnej i jego niewłaściwej pielęgnacji, braku zabezpieczenia przed przemakaniem

– nieprawidłowej konserwacji obuwia

– braku odpowiedniej konserwacji obuwia

– naturalnego zużycia fleków/podeszwy/obuwia

– reklamacji nie podlegają elementy ozdobne, tj. klamry, guziki, gumki, paski

9. Reklamowane przez Klienta/Kupującego obuwie powinno być odesłane czyste, w stanie nienaruszonym. W przypadku otrzymania towaru zabrudzonego, Sprzedający odsyła przesyłkę z powrotem do nadawcy na jego koszt.

10. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży-kupna lub złożenia reklamacji, odpowiednio zapakowane i zabezpieczone Produkty należy przesłać na adres: ebootki.pl Anita Drozdowska, 09-100 Płońsk, ul. Grunwaldzka 39.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient rejestrując konto w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień Produktów dokonywanych w Sklepie Internetowym ebootki.pl

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami.

3. Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest:

– nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sklepem Internetowym a Klientem,

– marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych

– dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.